sebra – SEntral BRuker Administrasjon

Sebra er UiBs system for administrasjon av brukere og deres tilknytninger i organisasjonen.