tp.rom.aapnedata – Rom-info

Dependencies

allrooms – liste over alle rom med noe romdata

GET https://tp.data.uib.no/{apikey}/ws/room/2.0/allrooms.php
apikey string apikey
response
200 OK
Content-Type: application/json

{
 "name": "Rooms",
 "version": "2.0",
 "timestamp": "2017-03-09T08:26:57+01",
 "data": [
  {
   "id": "120131",
   "name": "Seminarrom 4",
   "type": "Seminarrom",
   "fsroomid": "131",
   "typeid": "SEM",
   "buildingname": "Jusbygg II",
   "areaname": "HF/JUS",
   "buildingid": "120",
   "areaid": "O1",
   "buildingurl": "http://maps.google.com/maps?f=q&hl=no&q=Jekteviksbakken 31,Bergen,Norway",
   "roomurl": "https://use.mazemap.com/?v=1&left=5.3112&right=5.3157&top=60.3905&bottom=60.3892&campusid=34&zlevel=1&sharepoitype=poi&sharepoi=106692&utm_medium=longurl"
  },
  ...
  {
   "id": "E_SOL18E_4.ETG.",
   "name": "Eksamenslokale 4. etg.",
   "type": "Eksamenslokale",
   "fsroomid": "E_4.ETG.",
   "typeid": "EKSAMEN",
   "buildingname": "Solheimsgaten 18 (Administrasjonsbygget)",
   "areaname": "Andre",
   "buildingid": "E_SOL18",
   "areaid": "AN",
   "buildingurl": "http://www.google.no/maps/place/60%C2%B022'35.0%22N+5%C2%B020'14.5%22E/@60.3763946,5.3351803,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d60.376392!4d5.337369",
   "roomurl": ""
  }
 ]
}

areas – list over områder ved UiB

GET https://tp.data.uib.no/{apikey}/ws/room/2.0/areas.php
apikey string apikey
response
200 OK
Content-Type: application/json

{
 "name": "Areas",
 "version": "2.0",
 "timestamp": "2017-03-08T13:53:02+01",
 "data": [
  {
   "id": "AN",
   "name": "Andre"
  },
  {
   "id": "O1",
   "name": "HF/JUS"
  },
  {
   "id": "O2",
   "name": "PSYK/SV"
  },
  {
   "id": "O3",
   "name": "MN"
  },
  {
   "id": "O4",
   "name": "MOF"
  }
 ]
}

UiB er delt inn i flere områder.

buildings – liste med alle bygninger i område

GET https://tp.data.uib.no/{apikey}/ws/room/2.0/buildings.php?id=O2
apikey string apikey
id string område-id
response
200 OK
Content-Type: application/json

{
 "name": "Buildings",
 "version": "2.0",
 "timestamp": "2017-03-08T14:06:07+01",
 "data": [
  {
   "id": "206",
   "name": "Bj\u00f8rn Christiansens hus (Christies gate 12)"
  },
  {
   "id": "234",
   "name": "C.G. Sundts hus (Mus\u00e9plass 1)"
  },
  {
   "id": "204",
   "name": "Christies gate 13 (Vekterg\u00e5rden)"
  },
  {
   "id": "208",
   "name": "Christies gate 17"
  },
  ...
  {
   "id": "243",
   "name": "Studentsenteret"
  },
  {
   "id": "213",
   "name": "Ulrike Pihls hus"
  }
 ]
}

Bygninger innenfor hvert område.

roomdata – romdata for et rom

GET https://tp.data.uib.no/{apikey}/ws/room/2.0/?id=243301.08H3
apikey string apikey
id string bygning/rom-id
response
200 OK
Content-Type: application/json

{
 "name": "Roomdata",
 "version": "2.0",
 "timestamp": "2017-03-08T14:19:00+01",
 "data": {
  "id": "243301.08H3",
  "roomid": "301.08H3",
  "buildingid": "243",
  "buildingname": "Studentsenteret",
  "buildingurl": "http://maps.google.com/maps?f=q&hl=no&q=Parkveien 1,Bergen,Norway",
  "buildingacronym": "SS",
  "description": null,
  "avtext": null,
  "floornum": 3,
  "size": 270,
  "size_exam": 0,
  "roomimg_url": null,
  "roomname": "Auditorium Egget",
  "roomacronym": "Egget",
  "roomurl": null
 },
 "equipment": [
  "Fast mikrofon",
  "Krittavle",
  "Tilkoblingsmuligheter for medbrakt PC",
  ...
 ]
}

roomlnk – list ressurser-lenker tilknyttet et rom f.eks: lenke til Mazemap

GET https://timeplan.data.uib.no/{apikey}/json/roomLnk/243/301.08H3
apikey string apikey
bygg-id string bygnings-id
rom-id string rom-id
response
200 OK
Content-Type: application/json

{
 "@attributes": {
   "timeToLiveSeconds":"900"
 },
 "URI_map":"http:\/\/use.mazemap.com\/?v=1&campuses=uib&sharepoitype=identifier&sharepoi=243:301.08H3"
}

Ressurs-lenker til et rom

rooms – list med alle rom i en bygning

GET https://tp.data.uib.no/{apikey}/ws/room/2.0/rooms.php?id=243
apikey string apikey
id string bygnings-id
response
200 OK
Content-Type: application/json

{
 "name": "Rooms",
 "version": "2.0",
 "timestamp": "2017-03-08T14:17:06+01",
 "data": [
  {
   "id": "243301.08H3",
   "name": "Auditorium Egget",
   "size": 270,
   "typeid": "Auditorium"
  },
  {
   "id": "243E_SAL1",
   "name": "Sal 1",
   "size": 0,
   "typeid": "Idrettshall"
  },
  {
   "id": "243301.14F2",
   "name": "Internasjonalt rom (356)",
   "size": 9,
   "typeid": "Kollokvierom"
  },
  {
   "id": "243301.14E2",
   "name": "Internasjonalt rom (357)",
   "size": 9,
   "typeid": "Kollokvierom"
  },
  ...
 ]
}

Rom innenfor hver bygning.