fs.fd.system.slate – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

personakseptanse – Henter akseptanseinformasjon

GET https://fs.fd.uib.no/personakseptanse/{akseptansetype}/{dato}/{svar}/{brukernavn}
akseptansetype (BILDEBRUK, BILDETILFS, FLR, NETTPUBL, NVBBRUK, RESUTVEKSL, SEMKVITT, SLATE)
dato formatert som DDMMYYYY
svar (j,n)
brukernavn g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_informasjon-v2 – Henter informasjon om en eller flere studenter

GET https://fs.fd.uib.no/students_informasjon/v2/{brukernavn}
brukernavn (ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_studieretter-v3 – Lister ut studieretter for en eller flere studenter (som har samtykket)

GET https://fs.fd.uib.no/students_studieretter/v3/{brukernavn}
brukernavn (ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_undervisningsmeldinger – Lister ut undervisningsmeldinger for en eller flere studenter (som har samtykket)

GET https://fs.fd.uib.no/students_undervisningsmeldinger/{brukernavn}
brukernavn (ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_vurderingsmeldinger – Lister ut vurderingsmeldinger for en eller flere studenter (som har samtykket)

GET https://fs.fd.uib.no/students_vurderingsmeldinger/{brukernavn}
brukernavn (ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

students_vurderingsresultater – Lister ut vurderingsresultater for en eller flere studenter (som har samtykket)

GET https://fs.fd.uib.no/students_vurderingsresultater/{brukernavn}
brukernavn (ikke obligatorisk)
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

sw_logg – Henter data fra studentwebloggen

GET https://fs.fd.uib.no/sw_logg/{dato}/{brukernavn}
dato formatert som DDMMYYYY
brukernavn g
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples