cristin.ws – Cristin Web Service v1.0

Tjenesten er designet etter en RPC model over HTTP. Hver tjeneste er en "funksjon" som kjøres vha GET og som tar parametere i from av "query parameters". Svar blir lever i XML eller JSON format. Dersom tjenesten returnerer et bilde, blir det lever i JPEG format.

Dersom et søk git over 1000 treff ansees dette som en feilsituasjon. Man kan da begrense søket ytteligere og prøve igjen.

Se også webtjenestens brukerdokumentasjon.

Used by

hentPerson – opplysninger om en person som er registrert i Frida

GET http://www.cristin.no/ws/hentPerson?...
eierkode string Kode som identifiserer organisasjonen hvor brukernavnet hører hjemme. Må brukes sammen med navn. Verdien "UiB" brukes for å gjøre oppslag med Sebra brukernavn.
navn string Brukernavn tilknyttet organisasjonen eierkode
lopenr num Personidentifikator i Frida. Må ikke brukes sammen med parameterene "navn" og "eierkode".
format {xml, json} Angir hva slags format man ønsker å få levert svaret på.
XML
200 OK
Content-Type: application/xml
<frida>
  <forskerprofil>
	<person>
	  <id>...</id>
	  <etternavn>...</etternavn>
	  ...
	</person>
  </forskerprofil>
</frida>
JSON
200 OK
Content-Type: application/json
{
  "forskerprofil": {
	"person": {
	  "id": "...",
	  "etternavn": "...",
	  ...
	}
  }
}
Not found
404 Not found
...

Tjenesten henter ut opplysinger om en person som er registrert i Frida. Personen kan angis enten med navn og eierkode eller med lopenr.

Examples

1 2

hentPersonBilde – bilde tilnyttet en person i Frida

GET http://www.cristin.no/ws/hentPersonBilde?...
eierkode string Kode som identifiserer organisasjonen hvor brukernavnet hører hjemme. Må brukes sammen med navn. Verdien "UiB" brukes for å gjøre oppslag med Sebra brukernavn.
navn string Brukernavn tilknyttet organisasjonen eierkode
lopenr num Personidentifikator i Frida. Må ikke brukes sammen med parameterene "navn" og "eierkode".
response
200 OK
Content-Type: image/jpeg
...

hentPersonVarbeid – vitenskapelige arbeidet tilknyttet en person

GET http://www.cristin.no/ws/hentPersonVarbeid?...
eierkode string Kode som identifiserer organisasjonen hvor brukernavnet hører hjemme. Må brukes sammen med navn. Verdien "UiB" brukes for å gjøre oppslag med Sebra brukernavn.
navn string Brukernavn tilknyttet organisasjonen eierkode
lopenr num Personidentifikator i Frida. Må ikke brukes sammen med parameterene "navn" og "eierkode".
format {xml, json} Angir hva slags format man ønsker å få levert svaret på.
XML
200 OK
Content-Type: application/xml
<frida>
  <forskningsresultat>
	<fellesdata>
	  <id>...</id>
	  <person>
		<id>...</id>
		<etternavn>...</etternavn>
		...
	  </person>
	  ...
	</fellesdata>
	<kategoridata>
	  ...
	</kategoridata>
  </forskningsresulatat>
  ...
</frida>
JSON
200 OK
Content-Type: application/json
{
  "forskningsresultat": [
    {
	  "fellesdata": {
		"id": "...",
		"person": [
		  {
		    "id": "...",
			"etternavn": "...",
		  },
		  ...
		],
		...
	  },
	  "kategoridata": {
		...
	  }
	},
	...
  ]
}
Not found
404 Not found
...

Examples

1 2