fs.fd.system.gravitee_treet – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

mangler_lisens – Lister studenter som mangler lisens (I2006-1568)

GET https://fs.fd.uib.no/mangler_lisens/{studieprogramkode}/{lisenstypekode}
studieprogramkode g
lisenstypekode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<lisenser timeToLiveSeconds="...">...</lisenser>

 ...
</lisenser>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

mangler_lisens_alle – Lister studenter som mangler lisens (I2006-1568)

GET https://fs.fd.uib.no/mangler_lisens_alle
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<lisenser timeToLiveSeconds="...">
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
  <lisenstypenavn>...</lisenstypenavn>
 </lisens>
 <lisens>
  <studentnr_tildelt>...</studentnr_tildelt>
  <personlopenr>...</personlopenr>
  <studieprogramkode>...</studieprogramkode>
  <lisenstypekode>...</lisenstypekode>
 ...
</lisenser>

  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/manglerlisensalle

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <lisenser timeToLiveSeconds="0">
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>127741</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>142064</personlopenr>
    <studieprogramkode>PRMEDISIN</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>MIDLIS</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Studentlisens</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>127741</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>142064</personlopenr>
    <studieprogramkode>PRMEDISIN</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>VAKSINE</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Egenerklæring på vaksine og MRSA</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>120048</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>180482</personlopenr>
    <studieprogramkode>INTL-MED</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>PKHT</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Politiattest</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>172034</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>266315</personlopenr>
    <studieprogramkode>MAMN-LÆRE</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>PUGV</lisenstypekode>
    <lisenstypenavn>Politiattest</lisenstypenavn>
   </lisens>
   <lisens>
    <studentnr_tildelt>329972</studentnr_tildelt>
    <personlopenr>295591</personlopenr>
    <studieprogramkode>PPU-MUS</studieprogramkode>
    <lisenstypekode>TAUSHET</lisenstypekode>
   ...
  </lisenser>
  

student_lisenser – Registrerte lisenser/attester på en students aktive studieretter

GET https://fs.fd.uib.no/student_lisenser/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_lisenser timeToLiveSeconds="...">...</student_lisenser>

 ...
</student_lisenser>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

studieprogram_med_politiattesttyper – Lister politiattesttyper for studieprogram

GET https://fs.fd.uib.no/studieprogram_med_politiattesttyper
response
200 OK
Content-Type: text/xml


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples