fs.fd.nuskoder – lister med nuskoder for emne og studieprogram

Emner og studieprogram samlet i faggrupper og disse er igjen samlet i fagfelt. Fagfeltene og faggruppene er tildelt tallkoder; såkalte NUS-koder. Det snakkes også om NUS-koder på nivå 2 som tilsvarer fagfelt og nivå 3 som tilsvarer faggrupper.

F.eks. så representer koden "5" fagfeltet naturvitenskap og "5.3" faggruppen matematikk.

Disse tjenestene kan brukes for å liste opp de registrerte fagfeltene og faggruppene og finne ut tilhørende navn og NUS-koder.

nuskoder-2-emne – liste alle fagfelt brukt på aktive emner

GET https://fs.fd.uib.no/nuskoder/2/emne/{språk}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet.
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fagfelter>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
</fagfelter>

 ...
</fagfelter>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • lister alle fagfelt (med fagfeltnavn på nynorsk) benyttet på aktive emner https://fs.fd.uib.no/nuskoder/2/emne/nynorsk

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fagfelter xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <fagfelt id="3" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/3">
    <navn>Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="2" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/2">
    <navn>Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk </navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="1" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/1">
    <navn>Humanistiske og estetiske fag</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="9" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/9">
    <navn>Uoppgitt fagfelt</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="6" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/6">
    <navn>Medisin, odontologi og helsefag</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="5" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/5">
    <navn>Naturvitskaplege og teknologiske fag</navn>
   </fagfelt>
  </fagfelter>
  
   ...
  </fagfelter>
  

nuskoder-2-studieprogram – liste alle fagfelt brukt på aktive studieprogram

GET https://fs.fd.uib.no/nuskoder/2/studieprogram/{språk}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet.
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fagfelter>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
</fagfelter>

 ...
</fagfelter>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • lister alle fagfelt (med fagfeltnavn på nynorsk) benyttet på aktive studieprogram https://fs.fd.uib.no/nuskoder/2/studieprogram/nynorsk

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fagfelter xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <fagfelt id="3" xlink:href="/nuskoder/3/studieprogram/nynorsk/3">
    <navn>Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="2" xlink:href="/nuskoder/3/studieprogram/nynorsk/2">
    <navn>Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk </navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="1" xlink:href="/nuskoder/3/studieprogram/nynorsk/1">
    <navn>Humanistiske og estetiske fag</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="5" xlink:href="/nuskoder/3/studieprogram/nynorsk/5">
    <navn>Naturvitskaplege og teknologiske fag</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="6" xlink:href="/nuskoder/3/studieprogram/nynorsk/6">
    <navn>Medisin, odontologi og helsefag</navn>
   </fagfelt>
  </fagfelter>
  
   ...
  </fagfelter>
  

nuskoder-3-emne – liste alle faggrupper brukt på aktive emner

GET https://fs.fd.uib.no/nuskoder/3/emne/{språk}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet.
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<faggrupper timeToLiveSeconds="...">
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe>
  <nusfagfeltnr>...</nusfagfeltnr>
  <nusfaggruppenr>...</nusfaggruppenr>
 ...
</faggrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • /nuskoder/2/emne/nynorsk lister alle faggrupper (med faggruppenavn på nynorsk) benyttet på aktive emner https://fs.fd.uib.no/nuskoder/3/emne/nynorsk

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <faggrupper timeToLiveSeconds="300">
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>6</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>4</nusfaggruppenr>
    <navn>Tannhelsefag</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>1</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>2</nusfaggruppenr>
    <navn>Litteraturutdanningar</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>3</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>1</nusfaggruppenr>
    <navn>Statsvitskap og Utviklingsstudiar</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>3</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>8</nusfaggruppenr>
    <navn>Sosialantropologi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>3</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>3</nusfaggruppenr>
    <navn>Geografi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>2</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>9</nusfaggruppenr>
    <navn>Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk, andre</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe>
    <nusfagfeltnr>3</nusfagfeltnr>
    <nusfaggruppenr>2</nusfaggruppenr>
   ...
  </faggrupper>
  

nuskoder-3-studieprogram – liste nus-faggrupper for gitt fagfelt (benyttes ikke pr. 17.12.2009)

GET https://fs.fd.uib.no/nuskoder/3/studieprogram/{språk}/{fagfeltnr}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
fagfeltnr Filtering på fagfelt
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<faggrupper>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
</faggrupper>

 ...
</faggrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/nuskoder/3/studieprogram/bokmål/3

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <faggrupper xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <faggruppe id="6" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/6">
    <navn>Psykologiske fag</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="8" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/8">
    <navn>Sosialantropologi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="5" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/5">
    <navn>Medie- og informasjonsvitenskap</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="2" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/2">
    <navn>Sosiologi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="7" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/7">
    <navn>Juridiske fag</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="3" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/3">
    <navn>Geografi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="4" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/4">
    <navn>Samfunnsøkonomi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="1" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/1">
    <navn>Statsvitenskap og Utviklingsstudier</navn>
   </faggruppe>
  </faggrupper>
  
   ...
  </faggrupper>