ub – Universitetsbiblioteket

Used by

bibres – Bibliotekressurser tilgjengelig på Mitt UiB

file://webber/www/ub/mittuib/bibres-emner.csv
Content-Type: text/csv; charset="ISO-8859-1"; separator=";"
kategori string kategori
emnekode string emnekode

Bibliotekressurser oppdateres automatisk hver natt og er tilgjengelig på emnene i Mitt UiB vha LTI-integrasjon. UB har tilgang til å redigere denne filen og vil få epost hvis det skulle mangle mapping mellom kategori og emnekode.

Eksempel

Administrasjons- og organisasjonsvitenskap;ADORHH Administrasjons- og organisasjonsvitenskap;MNF231 ... Afrika;SANT112 Allmenn litteraturvitenskap;ALLV100 Allmenn litteraturvitenskap;ALLV101 ...