ub.netthandel – UB api for kommunikasjon mellom SimpleCart og RedmineCRM

Git-repo: git://git.uib.no:/site/bildesamling-netthandel-api.git

Tar i mot parametre fra Simplecart løsningen til UB. Håndterer følgende parametre: * Get parametre * @param cname * @param cemail * @param cphone * @param cstreetAddress * @param cpostCode * @param cpostPlace * @param ccountry * @param cbillingAddress * @param cextBillingEmail * @param cextBillingID * @param ccomment * @param cdeliveryOption

Leverer en xml som f.eks:

dokumentert her: http://redminecrm.com/projects/invoices/wiki/RESTAPIinvoices

merk POST tar xmlen rått, ikke param=xml