fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_fravaerskjema_data – Vurderinger for student hvor de kan meldes fravær (I2005-366)

GET https://fs.fd.uib.no/student_fravaerskjema_data/{studentid}
studentid Studentens studentnummer i FS eller fødselsnummer 11 siffer
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="...">...</student_vurderingsmeldinger>

  ...
</student_vurderinger>

    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples