canvas.fs – Mitt UiB - Fs integration

canvas.fs får informasjon om UIB struktur, kurs og kurs meldenskap fra fs og kopierer det til Mitt UiB. For det meste bruker det fs.fd men det får data om kontoer fra fs-pres. Det bruker canvas api for å legge til data i Mitt UiB.

Kurs import

Script: vle-canvas-fd-integrations/script/importfscourses.php

Brukt rest-tjenestene

Fakulteter, institutter, studieprogrammer, kull, klasser og studieretninger er oppretet på Mitt UiB som kurs. Sted fra fs-pres er oppretet på Mitt UiB som kontoer.

Medlemskap Rest-tjenestene fra fs: * http://fs.fd.uib.no/undervisningsenhetmedlemmer/{årstall}/{terminkode}/ * http://fs.fd.uib.no/emnepersonroller/{årstall}/{terminkode}/ * http://fs.fd.uib.no/undervisningsenhetpersonroller/{årstall}/{terminkode}/ * http://fs.fd.uib.no/studieprogrammedlemmer

Grupper og klasser import

Script: vle-vancas-fd-integrations/script/importfsgroups.php

Brukt rest-tjenestene