fs.fd.system.cim_-_krisehaandtering – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor