fs.fd.system.digiforms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_gjentakskontroll_vurdering – Viser emner studenten kan få lov til å ta ny vurdering i (I2006-234)

GET https://fs.fd.uib.no/student_gjentakskontroll_vurdering/{studentid}/{arstall}/{terminkode}
studentid fødselsnummer eller studentnummer
response
200 OK
Content-Type: text/xml


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples