fs.fd.evu-kurs – liste informasjon om evu-kurs

Tjenestene leverer data om SEVUs kurstilbud. Det vil si kurs, emner knyttet til kurs og målgruppeinformasjon.

kurs-evuweb_url – Returnerer dyplenke til evuweb for et kurs

GET https://fs.fd.uib.no/kurs/evuweb_url/{kurskode}/{tidskode}
kurskode Kurskode (Kurskode fra FS)
tidskode Tidskode (Tidskode fra FS)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<evuweb_url timeToLiveSeconds="...">
 <url id="...">
</evuweb_url>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

kurs-info – Viser info om alle kurs ( pk_fs200040.p_kurs)

GET https://fs.fd.uib.no/kurs/info/*
spraak string
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

kurs-kursemner – Liste emner knyttet til kurs

GET https://fs.fd.uib.no/kurs/kursemner/{kurskode}/{tidskode}
kurskode Kurskode som angitt i FS
tidskode Tidsangivelselseskode som angitt i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<kursemner timeToLiveSeconds="...">
 <kursemne id="...">
</kursemner>

 ...
</kursemner>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

kurs-kursmalgrupper – Liste målgrupper for et videreutdanningskurs

GET https://fs.fd.uib.no/kurs/kursmalgrupper/{kurskode}/{tidskode}
kurskode Kurskode (Kurskode fra FS)
tidskode Tidskode (Tidskode fra FS)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<kursmalgrupper timeToLiveSeconds="...">...</kursmalgrupper>

 ...
</kursmalgrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

kurs-malgrupper – Liste målgrupper som kan knyttes til kurs

GET https://fs.fd.uib.no/kurs/malgrupper
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<malgrupper timeToLiveSeconds="...">
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
 <malgruppe id="...">
  <malgruppenavn>...</malgruppenavn>
 </malgruppe>
</malgrupper>

 ...
</malgrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/kurs/malgrupper

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <malgrupper timeToLiveSeconds="300">
   <malgruppe id="1">
    <malgruppenavn>Grunnskolen</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="2">
    <malgruppenavn>Videregående allmennfag</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="3">
    <malgruppenavn>Videregående yrkesfag</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="4">
    <malgruppenavn>Privat sektor (private bedrifter og org)</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="5">
    <malgruppenavn>Offentlig sektor</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="6">
    <malgruppenavn>Andre</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="7">
    <malgruppenavn>Høyere utdanning</malgruppenavn>
   </malgruppe>
   <malgruppe id="8">
    <malgruppenavn>Blandet -både offentlig og privat sektor</malgruppenavn>
   </malgruppe>
  </malgrupper>
  
   ...
  </malgrupper>