fs.fd.system.sms – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

sms_mobilnummer- – Mobilnummer for alle som har mobilnummer i FS

GET https://fs.fd.uib.no/sms_mobilnummer/
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<mobilnumre timeToLiveSeconds="...">
 <mobilnummer>
  <mobil>...</mobil>
 </mobilnummer>
 <mobilnummer>
  <mobil>...</mobil>
 </mobilnummer>
 <mobilnummer>
  <mobil>...</mobil>
 </mobilnummer>
 <mobilnummer>
  <mobil>...</mobil>
 </mobilnummer>
 <mobilnummer>
  <mobil>...</mobil>
 </mobilnummer>
</mobilnumre>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/sms_mobilnummer/

  <?xml version="1.0"?>
  <mobilnumre timeToLiveSeconds="300">
   <mobilnummer>
    <mobil>1234567</mobil>
   </mobilnummer>
   <mobilnummer>
    <mobil>+1 2134231421</mobil>
   </mobilnummer>
   <mobilnummer>
    <mobil>+1 2134123423</mobil>
   </mobilnummer>
   <mobilnummer>
    <mobil>+1 2134125123</mobil>
   </mobilnummer>
   <mobilnummer>
    <mobil>+1 1234123421</mobil>
   </mobilnummer>
  </mobilnumre>