fs.fd.emne – liste informasjon om emner

emne-info – viser info om emne ( pk_fs200040.p_emne )

GET https://fs.fd.uib.no/emne/info/{spraak}/{emnekode}/{semester}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

emne-nus – liste emner fra gitt nuskode / semester

GET https://fs.fd.uib.no/emne/nus/{språk}/{fagfeltnr}/{faggruppenr}/{semester}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
fagfeltnr Filtering på fagfelt
faggruppenr Filtering på faggruppering
semester Semester
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
 </emne>
 ...
</emner>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister emner innenfor faggruppe 2 under fagfelt 1 i inneværende semester https://fs.fd.uib.no/emne/nus/nynorsk/1/2/

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <emner xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <emne id="ALLV100" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV100/">
    <navn>Innføringsemne i litteraturvitskap</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV111" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV111/">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Litteratur frå antikken til mellomalder/renessanse</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV112" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV112/">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Eldre litteratur og poetikk frå mellomalder/renessanse til opplysingstida/romantikken</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV113" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV113/">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteratur og poetikk frå opplysingstida/romantikken til i dag</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV114" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV114/">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Moderne litteraturteori</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV201" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV201/">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne I</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV202" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV202/">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne II</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV221" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV221/">
    <navn>Litteraturteori</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV250" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV250/">
    <navn>Litteraturvitskapleg bacheloroppgåve</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV301" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV301/">
    <navn>Litteraturvitskapleg grunnkurs</navn>
   </emne>
   <emne id="ALLV302" xlink:href="/emne/info/nynorsk/ALLV302/">
    <navn>Litteraturvitskapleg tolkings- og metodelære</navn>
   </emne>
   ...
  </emner>
  

emner – liste emner fra gitt semester

GET https://fs.fd.uib.no/emner/{språk}/{semester}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner timeToLiveSeconds="...">
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">
  <navn>...</navn>
  <status_studierettkrav>...</status_studierettkrav>
 </emne>
 <emne id="...">...</emner>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister alle emner et høsten 2012 https://fs.fd.uib.no/emner/nynorsk/2012h

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <emner timeToLiveSeconds="300">
   <emne id="AHS202-F">
    <navn>Erfaring, kunnskap og profesjon </navn>
    <status_studierettkrav>J</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="AHS203-F">
    <navn>Virksomhet, profesjon, samfunn </navn>
    <status_studierettkrav>J</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV201">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne I</navn>
    <status_studierettkrav>N</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV202">
    <navn>Allmenn litteraturvitskap: Litteraturvitskapleg fordjupingsemne II</navn>
    <status_studierettkrav>N</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV301">
    <navn>Litteraturvitskapleg grunnkurs</navn>
    <status_studierettkrav>J</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV302">
    <navn>Litteraturvitskapleg tolkings- og metodelære</navn>
    <status_studierettkrav>J</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV303">
    <navn>Litteraturvitskapleg særemne I</navn>
    <status_studierettkrav>J</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV304">
    <navn>Litteraturvitskapleg særemne II</navn>
    <status_studierettkrav>J</status_studierettkrav>
   </emne>
   <emne id="ALLV350">
   ...
  </emner>
  

emner-info – TEST - viser info om alle emner ( pk_fs200040.p_emner)

GET https://fs.fd.uib.no/emner/info/*/*
spraak, semester (nb: reverteres internt i script) string
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

engelsk_emner – Lister emner som tilbys utenlandske søkere

GET https://fs.fd.uib.no/engelsk_emner
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<engelsk_emner timeToLiveSeconds="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 <engelsk_emne id="...">
 ...
</engelsk_emner>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/engelsk_emner

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <engelsk_emner timeToLiveSeconds="300">
   <engelsk_emne id="ARK123"/>
   <engelsk_emne id="ARK125"/>
   <engelsk_emne id="ARK212"/>
   <engelsk_emne id="ARK216"/>
   <engelsk_emne id="BINF200"/>
   <engelsk_emne id="BINF201"/>
   <engelsk_emne id="BINF301"/>
   <engelsk_emne id="BINF305"/>
   <engelsk_emne id="BIO201"/>
   <engelsk_emne id="BIO203"/>
   <engelsk_emne id="BIO206"/>
   <engelsk_emne id="BIO208"/>
   <engelsk_emne id="BIO210"/>
   <engelsk_emne id="BIO212"/>
   <engelsk_emne id="BIO214"/>
   <engelsk_emne id="BIO216"/>
   <engelsk_emne id="BIO217"/>
   <engelsk_emne id="BIO219"/>
   <engelsk_emne id="BIO280"/>
   <engelsk_emne id="BIO291"/>
   <engelsk_emne id="BIO302"/>
   <engelsk_emne id="BIO303"/>
   <engelsk_emne id="BIO316"/>
   <engelsk_emne id="BIO339"/>
   <engelsk_emne id="BIO356"/>
   <engelsk_emne id="BIO382"/>
   <engelsk_emne id="BMED330"/>
   <engelsk_emne id="BMED331"/>
   <engelsk_emne id="BMED340"/>
   <engelsk_emne id="BMED370"/>
   <engelsk_emne id="BMED380"/>
   <engelsk_emne id="CET201"/>
   <engelsk_emne id="DIKULT103"/>
   ...
  </engelsk_emner>
  

littl_emne-v3 – Liste emner i MittUiB et gitt semester med info om de har publisert litteraturliste. Støtter også emner som går over flere semester.

GET https://fs.fd.uib.no/littl_emne/v3/{semester}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner timeToLiveSeconds="...">
 <emne>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <emnekode>...</emnekode>
  <status_pensum_finnes>...</status_pensum_finnes>
  <arstall_start>...</arstall_start>
  <terminkode_start>...</terminkode_start>
  <dato_pensum_lagt_ut>...</dato_pensum_lagt_ut>
  <url>...</url>
  <url_bokmal>...</url_bokmal>
  <url_nynorsk>...</url_nynorsk>
  <url_engelsk>...</url_engelsk>
  <emnenavn_bokmal>...</emnenavn_bokmal>
  <emnenavn_nynorsk>...</emnenavn_nynorsk>
  <emnenavn_engelsk>...</emnenavn_engelsk>
  <studiepoeng>...</studiepoeng>
  <institusjonsnr_reglement>...</institusjonsnr_reglement>
  <faknr_reglement>...</faknr_reglement>
  <instituttnr_reglement>...</instituttnr_reglement>
  <faknavn_bokmal>...</faknavn_bokmal>
  <faknavn_nynorsk>...</faknavn_nynorsk>
  <faknavn_engelsk>...</faknavn_engelsk>
  <instituttnavn_bokmal>...</instituttnavn_bokmal>
  <instituttnavn_nynorsk>...</instituttnavn_nynorsk>
  <instituttnavn_engelsk>...</instituttnavn_engelsk>
  <studienivakode>...</studienivakode>
  <studienivanavn_bokmal>...</studienivanavn_bokmal>
  <studienivanavn_nynorsk/>
  <studienivanavn_engelsk>...</studienivanavn_engelsk>
  <nsdnivakode>...</nsdnivakode>
  <fagkode_sortering>...</fagkode_sortering>
  <fagnavn_bokmal>...</fagnavn_bokmal>
  <fagnavn_nynorsk>...</fagnavn_nynorsk>
 ...
</emner>

  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/littl_emne/v3/2017v

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <emner timeToLiveSeconds="900">
   <emne>
    <arstall>2017</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <emnekode>EXFAC00AS</emnekode>
    <status_pensum_finnes>J</status_pensum_finnes>
    <arstall_start>2017</arstall_start>
    <terminkode_start>VÅR</terminkode_start>
    <dato_pensum_lagt_ut>13.05.2017</dato_pensum_lagt_ut>
    <url>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/nb/EXFAC00AS/2017V</url>
    <url_bokmal>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/nb/EXFAC00AS/2017V</url_bokmal>
    <url_nynorsk>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/nn/EXFAC00AS/2017V</url_nynorsk>
    <url_engelsk>https://lticanvas.uib.no/lti-reading-list/download/en/EXFAC00AS/2017V</url_engelsk>
    <emnenavn_bokmal>Akademisk skriving</emnenavn_bokmal>
    <emnenavn_nynorsk>Akademisk skriving</emnenavn_nynorsk>
    <emnenavn_engelsk>Academic Writing</emnenavn_engelsk>
    <studiepoeng>10</studiepoeng>
    <institusjonsnr_reglement>184</institusjonsnr_reglement>
    <faknr_reglement>11</faknr_reglement>
    <instituttnr_reglement>0</instituttnr_reglement>
    <faknavn_bokmal>Det humanistiske fakultet</faknavn_bokmal>
    <faknavn_nynorsk>Det humanistiske fakultet</faknavn_nynorsk>
    <faknavn_engelsk>Faculty of Humanities</faknavn_engelsk>
    <instituttnavn_bokmal>Det humanistiske fakultet</instituttnavn_bokmal>
    <instituttnavn_nynorsk>Det humanistiske fakultet</instituttnavn_nynorsk>
    <instituttnavn_engelsk>Faculty of Humanities</instituttnavn_engelsk>
    <studienivakode>71</studienivakode>
    <studienivanavn_bokmal>Examen facultatum</studienivanavn_bokmal>
    <studienivanavn_nynorsk/>
    <studienivanavn_engelsk>Examen facultatum</studienivanavn_engelsk>
    <nsdnivakode>LN</nsdnivakode>
    <fagkode_sortering>FØRSTESEM</fagkode_sortering>
    <fagnavn_bokmal>Felles innføringsemner</fagnavn_bokmal>
    <fagnavn_nynorsk>Felles innføringsemner</fagnavn_nynorsk>
   ...
  </emner>
  

studienivakoder – liste nsd studienivåkoder

GET https://fs.fd.uib.no/studienivakoder/{språk}
språk Velg språkvariantt for <navn>-elementet
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<studienivaer timeToLiveSeconds="...">
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 <studieniva id="...">
  <navn>...</navn>
 </studieniva>
 ...
</studienivaer>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister studienivåkoder med bokmålsnavn https://fs.fd.uib.no/studienivakoder/bokmål

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <studienivaer timeToLiveSeconds="300">
   <studieniva id="AN">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="FU">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="AR">
    <navn>Årsstudium</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="B3">
    <navn>Bachelorprogram</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="B4">
    <navn>Bachelorprogram</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="M5">
    <navn>Integrerte masterprogram/profesjonsstudium</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="M2">
    <navn>Masterprogram</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="VS">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="LN">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="HN">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   <studieniva id="HK">
    <navn>-</navn>
   </studieniva>
   ...
  </studienivaer>