fd.fdrest – Fasiliterer instanser av REST-tjenester mot FS, Syllabus, Lydia, Telmax

Finnes idag REST-tjeneste mot FS og Syllabus, respektivt fs.fd og syllabus.fd

Gjør seg nytte av en mysql-database på mysql.uib.no til å lagre tjenestene for de forskjellige instansene.

Dependencies