fs.fd.infokategoristruktur – Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper

infotypefeil – Oversikt infotyper brukt feil ihht. pubinfo

GET https://fs.fd.uib.no/infotypefeil/{språk}/{kategori}/{termin}
språk Velg språkvariant en ønsker å kontrollere for
kategori Infokategori (f.eks. emne, bachelorprogram, kurs, studieretning m.fl.)
termin Termin (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
  <objekt>...</objekt>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <sprak>...</sprak>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <tagkode>...</tagkode>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <fakultet>...</fakultet>
 ...
</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister feilbrukte infotyper https://fs.fd.uib.no/infotypefeil/nynorsk/emne/2010V

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>DIDAFIL1-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_SPRAK</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_SPRAK</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>EKSTWEB100-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_INNH</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_INNH</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
    <objekt>FIL250-0</objekt>
    <arstall>2010</arstall>
    <terminkode>VÅR</terminkode>
    <sprak>NYNORSK</sprak>
    <infotypekode>E_RE_MAL</infotypekode>
    <tagkode>E_RE_MAL</tagkode>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>emne</kategori>
    <fakultet>11</fakultet>
   ...
  </infotyper>