fs.fd.infokategoristruktur – Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper

infotypeoversikt – Lister informasjon om aktuelle infogrupper og aktuelle infotyper innenfor disse. Leverer også overskrift tilhørende infotypen.

GET https://fs.fd.uib.no/infotypeoversikt/{infokategori}
infokategori Aktuelle infokategorier bestemmes i verktøyet "Styring_av_infokategorier"
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
  <infotypenavn>...</infotypenavn>
 </infotype>
 <infotype>
  <kategori>...</kategori>
  <gruppekode>...</gruppekode>
  <gruppenavn>...</gruppenavn>
  <infotypekode>...</infotypekode>
 ...
</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister informasjon om infogrupper og lovlige infotyper innenfor en infokategorien arsstudium https://fs.fd.uib.no/infotypeoversikt/arsstudium

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>RE_NYSTUD</gruppekode>
    <gruppenavn>Ny student</gruppenavn>
    <infotypekode>RE_NYSTUD</infotypekode>
    <infotypenavn>Ny student</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>RE_UTGAAT</infotypekode>
    <infotypenavn>Programmet utgår</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>B_RE_INTRO</infotypekode>
    <infotypenavn>Introduksjon</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>B_RE_MÅLGR</infotypekode>
    <infotypenavn>Målgruppe</infotypenavn>
   </infotype>
   <infotype>
    <kategori>arsstudium</kategori>
    <gruppekode>ar_introduksjon</gruppekode>
    <gruppenavn>Introduksjon</gruppenavn>
    <infotypekode>P-ADMISSIO</infotypekode>
   ...
  </infotyper>