fs.fd.infokategoristruktur – Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper

infotyper – liste infotyper for en "gruppe"

GET https://fs.fd.uib.no/infotyper/{språk}/{kategori}/{infogruppekode}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
kategori Infokategori (f.eks. emne, bachelorprogram, kurs, studieretning m.fl.)
infogruppekode Infogruppekode (gyldige koder leveres av tjenesten "infotypegrupper")
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper timeToLiveSeconds="...">
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">
  <navn>...</navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
 <infotype id="...">...</infotyper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister infotypekoder tillatt under infogruppekoden em-emnebeskrivelse for kategorien emne https://fs.fd.uib.no/infotyper/bokmål/emne/em-emnebeskrivelse

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper timeToLiveSeconds="300">
   <infotype id="EB_POENG">
    <navn>Studiepoeng, omfang</navn>
    <sortorder>1</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_NIVA">
    <navn>Studienivå (studiesyklus)</navn>
    <sortorder>2</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_FULLDEL">
    <navn> Fulltid/deltid</navn>
    <sortorder>3</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_SPRAK">
    <navn>Undervisningsspråk</navn>
    <sortorder>4</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_UNDSEM">
    <navn>Undervisningssemester</navn>
    <sortorder>5</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_UNDSTED">
    <navn>Undervisningsstad</navn>
    <sortorder>6</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_INNHOLD">
    <navn>Mål og innhald</navn>
    <sortorder>7</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_UTBYTTE">
    <navn>Læringsutbyte</navn>
    <sortorder>8</sortorder>
   </infotype>
   <infotype id="EB_KRAV">
   ...
  </infotyper>