fs.fd.infokategoristruktur – Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper

infotypefeilkobling – Oversikt infotyper som er kodet feil i pubinfo

GET https://fs.fd.uib.no/infotypefeilkobling
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<infotyper>
 <infotype>
  <gruppe>...</gruppe>
  <kode/>
  <navn/>
  <engelsk_navn/>
  <sortorder/>
 </infotype>
 <infotype>
  <gruppe>...</gruppe>
  <kode>...</kode>
  <navn>...</navn>
  <engelsk_navn>...</engelsk_navn>
  <sortorder>...</sortorder>
 </infotype>
</infotyper>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister feilkoblede infotyper https://fs.fd.uib.no/infotypefeilkobling

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <infotyper>
   <infotype>
    <gruppe>0</gruppe>
    <kode/>
    <navn/>
    <engelsk_navn/>
    <sortorder/>
   </infotype>
   <infotype>
    <gruppe>4</gruppe>
    <kode>EB_EKSEM</kode>
    <navn>Eksamenssemester</navn>
    <engelsk_navn>Exam offered (semester)</engelsk_navn>
    <sortorder>19</sortorder>
   </infotype>
  </infotyper>