syllabus.fd.system.lokal_syllabus – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

byggogrom-romeier – Lister ut kobling mellom rom og romeier

GET https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/romeier
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<romeiere timeToLiveSeconds="...">
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
  <eiersted_navn>...</eiersted_navn>
 </romeier>
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
  <eiersted_navn>...</eiersted_navn>
 </romeier>
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
  <eiersted_navn>...</eiersted_navn>
 </romeier>
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
  <eiersted_navn>...</eiersted_navn>
 </romeier>
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
  <eiersted_navn>...</eiersted_navn>
 </romeier>
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
  <eiersted_navn>...</eiersted_navn>
 </romeier>
 <romeier>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <eiersted>...</eiersted>
 ...
</romeiere>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/romeier

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <romeiere timeToLiveSeconds="300">
   <romeier>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <eiersted>231000</eiersted>
    <eiersted_navn>Eiendomsavdelingen (EIA)</eiersted_navn>
   </romeier>
   <romeier>
    <rom_host_key>BC:520</rom_host_key>
    <eiersted>231000</eiersted>
    <eiersted_navn>Eiendomsavdelingen (EIA)</eiersted_navn>
   </romeier>
   <romeier>
    <rom_host_key>GR:323</rom_host_key>
    <eiersted>116400</eiersted>
    <eiersted_navn>Griegakademiet - Institutt for musikk</eiersted_navn>
   </romeier>
   <romeier>
    <rom_host_key>HIB:325C1</rom_host_key>
    <eiersted>120000</eiersted>
    <eiersted_navn>Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet</eiersted_navn>
   </romeier>
   <romeier>
    <rom_host_key>BIO:STORSALA</rom_host_key>
    <eiersted>126000</eiersted>
    <eiersted_navn>Institutt for biologi</eiersted_navn>
   </romeier>
   <romeier>
    <rom_host_key>BB:G5</rom_host_key>
    <eiersted>231000</eiersted>
    <eiersted_navn>Eiendomsavdelingen (EIA)</eiersted_navn>
   </romeier>
   <romeier>
    <rom_host_key>BB:A1</rom_host_key>
    <eiersted>231000</eiersted>
   ...
  </romeiere>
  

wrb-steder – Henter ut liste med steder

GET https://syllabus.fd.uib.no/wrb/steder
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<steder timeToLiveSeconds="...">
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </sted>
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </sted>
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </sted>
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </sted>
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </sted>
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
  <stednavn>...</stednavn>
 </sted>
 <sted>
  <sted_splus_id>...</sted_splus_id>
  <stedkode>...</stedkode>
 ...
</steder>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://syllabus.fd.uib.no/wrb/steder

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <steder timeToLiveSeconds="300">
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE3141480F5</sted_splus_id>
    <stedkode>131900</stedkode>
    <stednavn>Institutt for klinisk odontologi</stednavn>
   </sted>
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE3141480EB</sted_splus_id>
    <stedkode>123200</stedkode>
    <stednavn>Molekylærbiologisk institutt</stednavn>
   </sted>
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE3141480E6</sted_splus_id>
    <stedkode>122400</stedkode>
    <stednavn>Institutt for fysikk og teknologi</stednavn>
   </sted>
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE31414815A</sted_splus_id>
    <stedkode>112100</stedkode>
    <stednavn>Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier (LLE)</stednavn>
   </sted>
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE3141480FE</sted_splus_id>
    <stedkode>170000</stedkode>
    <stednavn>Det psykologiske fakultet</stednavn>
   </sted>
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE3141480ED</sted_splus_id>
    <stedkode>160000</stedkode>
    <stednavn>Det juridiske fakultet</stednavn>
   </sted>
   <sted>
    <sted_splus_id>7534715259760C51A565BDE314148105</sted_splus_id>
    <stedkode>173200</stedkode>
   ...
  </steder>