syllabus.fd.aapnedata – Åpne data

Åpne data ved UiB - SYLLABUS - timeplaner

All overføring av data skjer via https. For å kunne benytte åpne data må du ha en api-nøkkel. Se brukerdokumentasjon

Eksempel på url: https://timeplan.data.uib.no/{apikey}/{xml|json}*/service...

*) optional, default returns xml

timeplanliste – Lister delvis prosesserte timeplan-data (Depricated July 2017)

GET https://timeplan.data.uib.no/{apikey}/{format}/timeplanliste/{semester}/{emne}
apikey string apikey
format enum=(xml,json,jsonp:functionName) = xml Opsjonelt - velg format: xml, json eller jsonp (default: xml)
semester string ( now, YYYYh or YYYYv, where YYYY is årstall)
emne string emne
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<cal timeToLiveSeconds="...">
 <info>
  <topic>...</topic>
  <year>...</year>
  <semester>...</semester>
  <uri>...</uri>
 </info>
 <row>
  <name>...</name>
  <host_key>...</host_key>
  <shost_key>...</shost_key>
  <description>...</description>
  <activity>...</activity>
  <faktultet>...</faktultet>
  <termin>...</termin>
  <orig_uaktivitet>...</orig_uaktivitet>
  <sekvensnr_aggr>...</sekvensnr_aggr>
  <duration>...</duration>
  <scheduled_by>...</scheduled_by>
  <scheduled>...</scheduled>
  <dates>
   <row>...</row>
   <row>...</row>
   <row>...</row>
   <row>...</row>
  </dates>
  <weekday>...</weekday>
  <start_date>...</start_date>
  <end_date>...</end_date>
  <uaktivitet>...</uaktivitet>
  <period>...</period>
  <start_date_string>
   <row>...</row>
  </start_date_string>
  <staff/>
  <topic_name/>
  <start_date_iso>...</start_date_iso>
  <dates_iso>
   <row>...</row>
   <row>...</row>
   <row>...</row>
   <row>...</row>
  </dates_iso>
 </row>
</cal>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://timeplan.data.uib.no/{apikey}/{format}/timeplanliste/now/BMED205

  <?xml version="1.0"?>
  <cal timeToLiveSeconds="900">
   <info>
    <topic>BMED205</topic>
    <year>2012</year>
    <semester>h</semester>
    <uri>http://www.uib.no/emne/BMED205</uri>
   </info>
   <row>
    <name>12H-BMED205-0-1-1-1 Forelesning</name>
    <host_key>BMED205-0-1-1-1</host_key>
    <shost_key>12H-BMED205-0-1-1-1</shost_key>
    <description>Forelesning</description>
    <activity>Skriveteknikk og dataanalyse</activity>
    <faktultet>13</faktultet>
    <termin>1</termin>
    <orig_uaktivitet>1</orig_uaktivitet>
    <sekvensnr_aggr>001001</sekvensnr_aggr>
    <duration>9900</duration>
    <scheduled_by>pkj022</scheduled_by>
    <scheduled>1331029690</scheduled>
    <dates>
     <row>1349853300</row>
     <row>1350458100</row>
     <row>1351671300</row>
     <row>1352276100</row>
    </dates>
    <weekday>Onsdagar</weekday>
    <start_date>1349853300</start_date>
    <end_date>1352276100</end_date>
    <uaktivitet>-001</uaktivitet>
    <period>09:15-12:00</period>
    <start_date_string>
     <row>Onsdagar 09:15-12:00 (10.10.2012 (uke 41) - 17.10.2012 (uke 42), 31.10.2012 (uke 44) - 07.11.2012 (uke 45))</row>
    </start_date_string>
    <staff/>
    <topic_name/>
    <start_date_iso>2012-10-10</start_date_iso>
    <dates_iso>
     <row>2012-10-10</row>
     <row>2012-10-17</row>
     <row>2012-10-31</row>
     <row>2012-11-07</row>
    </dates_iso>
   </row>
  </cal>