syllabus.fd.buildings_and_rooms – Interfaces for getting info on buildings, rooms and room details

byggogrom-aktivitet – Henter en aktivitet

GET https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/aktivitet/{hostkey}
hostkey string hostkey for aktivitet
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

byggogrom-aktivitet_rom – Henter tildelte rom for en aktivitet

GET https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/aktivitet_rom/{id}
id string id fra sdrxUNDERSCORExallcxUNDERSCORExloc
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

byggogrom-bygg – Lister ut bygninger

GET https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/bygg
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<bygg timeToLiveSeconds="...">
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <gateadresse>...</gateadresse>
 </bygning>
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <gateadresse>...</gateadresse>
 </bygning>
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <gateadresse>...</gateadresse>
 </bygning>
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <gateadresse>...</gateadresse>
 </bygning>
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <gateadresse>...</gateadresse>
 </bygning>
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <gateadresse>...</gateadresse>
 </bygning>
 <bygning>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
 ...
</bygg>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/bygg

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <bygg timeToLiveSeconds="300">
   <bygning>
    <bygg_host_key>AHH:</bygg_host_key>
    <byggnavn>Armauer Hansens hus</byggnavn>
    <gateadresse>Haukelandsveien 28</gateadresse>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygg_host_key>A55:</bygg_host_key>
    <byggnavn>Bjørn Trumpys hus (Fysikkbygget)</byggnavn>
    <gateadresse>Allégaten 55</gateadresse>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygg_host_key>A66:</bygg_host_key>
    <byggnavn>Allégaten 66</byggnavn>
    <gateadresse>Allégaten 66</gateadresse>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygg_host_key>A70:</bygg_host_key>
    <byggnavn>Allégaten 70 (Geofysen)</byggnavn>
    <gateadresse>Allégaten 70</gateadresse>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygg_host_key>BB:</bygg_host_key>
    <byggnavn>BB-bygget</byggnavn>
    <gateadresse>Jonas Lies vei 91</gateadresse>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygg_host_key>BC:</bygg_host_key>
    <byggnavn>Bjørn Christiansens hus (Christies gate 12)</byggnavn>
    <gateadresse>Christies gate 12</gateadresse>
   </bygning>
   <bygning>
    <bygg_host_key>BIO:</bygg_host_key>
    <byggnavn>Biologen</byggnavn>
   ...
  </bygg>
  

byggogrom-rom – Henter ut liste med rominfo

GET https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/rom
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<rom timeToLiveSeconds="...">
 <et_rom>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <romnavn>...</romnavn>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <rom_nummer_teknisk>...</rom_nummer_teknisk>
  <bygg_nummer_teknisk>...</bygg_nummer_teknisk>
  <gateadresse>...</gateadresse>
  <romtype>...</romtype>
  <kapasitet>...</kapasitet>
  <annen_informasjon>...</annen_informasjon>
 </et_rom>
 <et_rom>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <romnavn>...</romnavn>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <rom_nummer_teknisk>...</rom_nummer_teknisk>
  <bygg_nummer_teknisk>...</bygg_nummer_teknisk>
  <gateadresse>...</gateadresse>
  <romtype>...</romtype>
  <kapasitet>...</kapasitet>
  <annen_informasjon>...</annen_informasjon>
 </et_rom>
 <et_rom>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <romnavn>...</romnavn>
  <bygg_host_key>...</bygg_host_key>
  <byggnavn>...</byggnavn>
  <rom_nummer_teknisk>...</rom_nummer_teknisk>
  <bygg_nummer_teknisk>...</bygg_nummer_teknisk>
  <gateadresse>...</gateadresse>
  <romtype>...</romtype>
 ...
</rom>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/rom

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <rom timeToLiveSeconds="300">
   <et_rom>
    <rom_host_key>BB:LAB1</rom_host_key>
    <romnavn>Laboratorium 1 (Fløyen)</romnavn>
    <bygg_host_key>BB:</bygg_host_key>
    <byggnavn>BB-bygget</byggnavn>
    <rom_nummer_teknisk>408:4B133B</rom_nummer_teknisk>
    <bygg_nummer_teknisk>408:</bygg_nummer_teknisk>
    <gateadresse>Jonas Lies vei 91</gateadresse>
    <romtype>Laboratorium</romtype>
    <kapasitet>30</kapasitet>
    <annen_informasjon>Disponeres av Institutt for biomedisin. (Dersom andre skal ha tilgang gis denne av inst. for biomed.)</annen_informasjon>
   </et_rom>
   <et_rom>
    <rom_host_key>BB:LAB2</rom_host_key>
    <romnavn>Laboratorium 2 (Løvstakken)</romnavn>
    <bygg_host_key>BB:</bygg_host_key>
    <byggnavn>BB-bygget</byggnavn>
    <rom_nummer_teknisk>408:4B141B</rom_nummer_teknisk>
    <bygg_nummer_teknisk>408:</bygg_nummer_teknisk>
    <gateadresse>Jonas Lies vei 91</gateadresse>
    <romtype>Laboratorium</romtype>
    <kapasitet>30</kapasitet>
    <annen_informasjon>Disponeres av Institutt for biomedisin. (Dersom andre skal ha tilgang gis denne av inst. for biomed.)</annen_informasjon>
   </et_rom>
   <et_rom>
    <rom_host_key>BB:LAB3</rom_host_key>
    <romnavn>Laboratorium 3 (Ulriken)</romnavn>
    <bygg_host_key>BB:</bygg_host_key>
    <byggnavn>BB-bygget</byggnavn>
    <rom_nummer_teknisk>408:4B143B</rom_nummer_teknisk>
    <bygg_nummer_teknisk>408:</bygg_nummer_teknisk>
    <gateadresse>Jonas Lies vei 91</gateadresse>
    <romtype>Laboratorium</romtype>
   ...
  </rom>
  

byggogrom-romegenskaper – Lister ut egenskaper for alle rom

GET https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/romegenskaper
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<romegenskaper timeToLiveSeconds="...">
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
  <overskrift>...</overskrift>
 </romegenskap>
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
  <overskrift>...</overskrift>
 </romegenskap>
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
  <overskrift>...</overskrift>
 </romegenskap>
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
  <overskrift>...</overskrift>
 </romegenskap>
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
  <overskrift>...</overskrift>
 </romegenskap>
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
  <overskrift>...</overskrift>
 </romegenskap>
 <romegenskap>
  <rom_host_key>...</rom_host_key>
  <egenskap>...</egenskap>
 ...
</romegenskaper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://syllabus.fd.uib.no/byggogrom/romegenskaper

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <romegenskaper timeToLiveSeconds="300">
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>Krittavle</egenskap>
    <overskrift>Andre egenskaper</overskrift>
   </romegenskap>
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>PC (Windows) med DVD-/CD-spiller og lyd</egenskap>
    <overskrift>Andre egenskaper</overskrift>
   </romegenskap>
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>Kabel for tilkobling til UiB-VPN</egenskap>
    <overskrift>Tilkoblingsmuligheter for medbrakt PC</overskrift>
   </romegenskap>
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>Overhead</egenskap>
    <overskrift>Andre egenskaper</overskrift>
   </romegenskap>
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>Videokanon</egenskap>
    <overskrift>Andre egenskaper</overskrift>
   </romegenskap>
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>Kabel for tilkobling til videokanon (VGA) og lyd</egenskap>
    <overskrift>Tilkoblingsmuligheter for medbrakt PC</overskrift>
   </romegenskap>
   <romegenskap>
    <rom_host_key>DR:SB</rom_host_key>
    <egenskap>Kabel for tilkobling til Internet</egenskap>
   ...
  </romegenskaper>