cassnvas.fd.system.cassnvas – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

cnv-fetch-deleted-users – Returns a gzip json file dump of all delete users in Canvas

GET https://cassnvas.fd.uib.no/cnv/fetch/deleted/users
response
200 OK
Content-Type: application/octet-stream

	
    
    TimeToLive: 600 (seconds in caches)

Examples