The following systems are documented:

basware Bestillings- og fakturasystem
bibres
bs
canvas Mitt UiB - VLE system for studenter
canvas.api Canvas rest api.
canvas.fs Mitt UiB - Fs integration
canvas.icsimport Legge ics filer inn i canvas vha calendar API
canvas.innstillinger Mitt UiB - Kurs og Varslingsinnstillinger
canvas.sebra Mitt UiB - Sebra integrations
canvas.syllabus Syllabus ekstrahering og konvertering
cassnvas
cassnvas.fd info from Cassandra and Canvas
cassnvas.fd.canvas (2) Rest-data from Canvas
cassnvas.fd.cassandra (1) Database dump
cassnvas.fd.system
cassnvas.fd.system.cassnvas (2) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
cristin Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter
cristin.ws (3) Cristin Web Service v1.0
data
data.ub
data.ub.uib
data.ub.uib.no
erasmus Oversikt over erasmus avtaler, studenter/lærere inn/ut
ew (6) Eksternwebben (www.uib.no)
exchange
exchange.ws (2) Exchange Web Service TEST
fd
fd.apidoc a documentation system
fd.apidoc.edit through the web editing of apidoc files
fd.fdredit Fasiliterer redigering av instanser av REST-tjenester mot FS, Syllabus, Lydia, Telmax
fd.fdrest Fasiliterer instanser av REST-tjenester mot FS, Syllabus, Lydia, Telmax
fs
fs.fd utdanningsinformasjon eksponert som XML via HTTP
fs.fd.aapnedata (5) Åpne data
fs.fd.alumni (15) Tjenester som leverer data til alumnisystemet
fs.fd.canvas (1) Tjenester til UiBs LMS (Canvas)
fs.fd.emne (7) liste informasjon om emner
fs.fd.evu-kurs (5) liste informasjon om evu-kurs
fs.fd.fond_og_legat (6) Ulike tjenester for Universitetets søknadssystem for fond og legater
fs.fd.gravitee_cim (3) CIM fs.fd rest-tjenester eksponert via Gravitee
fs.fd.infokategoristruktur (5) Lister informasjon om sammenhengen mellom infokategorier, infogrupper og infotyper
fs.fd.litteraturliste (3) lister med data fra FS som opprinnelig kommer fra Mi side
fs.fd.nuskoder (4) lister med nuskoder for emne og studieprogram
fs.fd.oekonomi (3)
fs.fd.studentdata (6) Tjenester som leverer data om individuelle studenter
fs.fd.studieprogram (12) liste diverse info om studieprogram
fs.fd.studkat (28) Tjenester som leverer data til FS import-jobb på elle
fs.fd.system
fs.fd.system.aapne_data (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.canvas (16) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.chatbot (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.cim_-_krisehaandtering Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.digiforms (18) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.digpensum (3) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.eksternweb (4) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.fond_og_legat (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_iam (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_internt (2) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_masterinnlevering (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_mfa (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_phd (5) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_semesteravgiftsbetaling (8) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_soekerdata_-_opptakt_kmd (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_treet (4) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_undregnskap_-_akkord_kmd (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.gravitee_w4 (5) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.hr (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.hyttesoeknad (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.internt (2) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.kvalitetsbasen (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.laanepc (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.leganto (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.phd-portalen (5) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.plagiatkontroll (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.qpark-integrasjon (3) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.robot (26) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.safe (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.slate (7) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.sms (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.studentsamskipnaden_sammen (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.studkat (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.tilrettelegging (1) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.system.tredjepartsportal (2) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
fs.fd.undervisningsaktiviteter (2) Interface for getting undervisningsaktiviteter from FS, used by syllabus import scripts
fs.fspres (4) Presentations of study information from FS
fs.fsws Information from the FS database
git (3) Versjonskontrol for koden vår; git.uib.no
hms HMS-rapportering
hytter Velferdshyttene til UiB
internfakturering Internfakturering ved IT-avdelingen
kontakter Oversikt over UiB sine eksterne relasjoner
masterark
maximus
maximus.uib
maximus.uib.no
mittuib
mittuib.timeplan
mittuib.timeplan.aapnedata (1) Åpne data for kalender fra Mitt UiB/Timeplanleggingsystem
nsd Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
nsd.dbh (1) Database for statistikk om høgre utdanning
of Oracle Financial
of.scheduler Scheduler
paga Personal- og lønnssystemet ved Universitetet i Bergen
rappprd Lokal rapportbase økonomi
sebra SEntral BRuker Administrasjon
sebra.apex (4) persons and places exposed as VEIW from SEBRA to APEX-database
sebra.elkat Intern telefonkatalogen til UiB
sebra.epostserver IT-avdelingens sentrale epostserver
sebra.frida organizational and personinformation from UiB to FRIDA
sebra.fs students- and employeedata from SEBRA to FS
sebra.ldap (1) Directory service
sebra.lydia (1) Eiendomsavdelingens bygg og driftsforvaltningssystem
sebra.paga (1) Email address and userid for employees exposed as csv files
sebra.safecom (5) keycard numbers and userid exposed as csv-files
sebra.sws (9) persons and places exposed as XML via HTTP
signup Diverse påmeldingsskjema
signup.f234 Johannes favoritt
skipsregisteret Skipsregisteret til Bergens sjøfartsmuseum
skjema Diverse skjema
skjema.telefon Telefonskjema
syllabus Room booking
syllabus.fd Syllabus data exposed as XML over HTTPS
syllabus.fd.aapnedata (1) Åpne data
syllabus.fd.buildings_and_rooms (5) Interfaces for getting info on buildings, rooms and room details
syllabus.fd.setup (3) Interfaces for getting syllabus settings
syllabus.fd.syllabusdata (6) Interfaces for getting info on activities, staff, etc.
syllabus.fd.system
syllabus.fd.system.aapne_data (3) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
syllabus.fd.system.lokal_syllabus (2) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
telmax
telmax.fd Mangler overordnet dokumentasjon
telmax.fd.system
telmax.fd.system.sebra (2) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
telmax.fd.system.tlfabb (3) Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor
tk (3) Tjenestekatalogen
tp
tp.aapnedata Timeplanlegging (https://tp.uio.no/uib/)
tp.rom
tp.rom.aapnedata (6) Rom-info
tp.timeplan
tp.timeplan.aapnedata (3) Timeplan-info
ub (1) Universitetsbiblioteket
ub.billedbase Billedsamlingen sin database
ub.bora Bergen Open Research Archive (BORA)
ub.netthandel UB api for kommunikasjon mellom SimpleCart og RedmineCRM
ubb Søk i Billedsamlingen sin database
verneomrader Oversikt over verneområder og verneombud
webscheme er et verktøy for å lage spørreskjema eller påmeldingsskjema
wikihost UiB sin Mediawiki tjeneste
xrss External RSS (or Atom) feeds
xrss.jobbnorge Jobb Norges feeds
The grayed out systems above are client only systems. The green systems are external systems. This is categorization based on class.