fs.fd.nuskoder – lister med nuskoder for emne og studieprogram

nuskoder-3-studieprogram – liste nus-faggrupper for gitt fagfelt (benyttes ikke pr. 17.12.2009)

GET https://fs.fd.uib.no/nuskoder/3/studieprogram/{språk}/{fagfeltnr}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet
fagfeltnr Filtering på fagfelt
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<faggrupper>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
 <faggruppe id="...">
  <navn>...</navn>
 </faggruppe>
</faggrupper>

 ...
</faggrupper>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/nuskoder/3/studieprogram/bokmål/3

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <faggrupper xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <faggruppe id="6" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/6">
    <navn>Psykologiske fag</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="8" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/8">
    <navn>Sosialantropologi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="5" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/5">
    <navn>Medie- og informasjonsvitenskap</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="2" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/2">
    <navn>Sosiologi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="7" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/7">
    <navn>Juridiske fag</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="3" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/3">
    <navn>Geografi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="4" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/4">
    <navn>Samfunnsøkonomi</navn>
   </faggruppe>
   <faggruppe id="1" xlink:href="/studieprogram/nus/bokm%C3%A5l/3/1">
    <navn>Statsvitenskap og Utviklingsstudier</navn>
   </faggruppe>
  </faggrupper>
  
   ...
  </faggrupper>