fs.fd.nuskoder – lister med nuskoder for emne og studieprogram

nuskoder-2-emne – liste alle fagfelt brukt på aktive emner

GET https://fs.fd.uib.no/nuskoder/2/emne/{språk}
språk Velg språkvariant for <navn>-elementet.
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<fagfelter>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
 <fagfelt id="...">
  <navn>...</navn>
 </fagfelt>
</fagfelter>

 ...
</fagfelter>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • lister alle fagfelt (med fagfeltnavn på nynorsk) benyttet på aktive emner https://fs.fd.uib.no/nuskoder/2/emne/nynorsk

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <fagfelter xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" timeToLiveSeconds="300">
   <fagfelt id="3" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/3">
    <navn>Samfunnsfag, juridiske fag og psykologi</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="2" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/2">
    <navn>Lærarutdanningar og utdanningar i pedagogikk </navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="1" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/1">
    <navn>Humanistiske og estetiske fag</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="9" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/9">
    <navn>Uoppgitt fagfelt</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="6" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/6">
    <navn>Medisin, odontologi og helsefag</navn>
   </fagfelt>
   <fagfelt id="5" xlink:href="/nuskoder/3/emne/nynorsk/5">
    <navn>Naturvitskaplege og teknologiske fag</navn>
   </fagfelt>
  </fagfelter>
  
   ...
  </fagfelter>