cristin.ws – Cristin Web Service v1.0

hentPerson – opplysninger om en person som er registrert i Frida

GET http://www.cristin.no/ws/hentPerson?...
eierkode string Kode som identifiserer organisasjonen hvor brukernavnet hører hjemme. Må brukes sammen med navn. Verdien "UiB" brukes for å gjøre oppslag med Sebra brukernavn.
navn string Brukernavn tilknyttet organisasjonen eierkode
lopenr num Personidentifikator i Frida. Må ikke brukes sammen med parameterene "navn" og "eierkode".
format {xml, json} Angir hva slags format man ønsker å få levert svaret på.
XML
200 OK
Content-Type: application/xml
<frida>
  <forskerprofil>
	<person>
	  <id>...</id>
	  <etternavn>...</etternavn>
	  ...
	</person>
  </forskerprofil>
</frida>
JSON
200 OK
Content-Type: application/json
{
  "forskerprofil": {
	"person": {
	  "id": "...",
	  "etternavn": "...",
	  ...
	}
  }
}
Not found
404 Not found
...

Tjenesten henter ut opplysinger om en person som er registrert i Frida. Personen kan angis enten med navn og eierkode eller med lopenr.

Examples

1 2