cristin.ws – Cristin Web Service v1.0

hentPersonBilde – bilde tilnyttet en person i Frida

GET http://www.cristin.no/ws/hentPersonBilde?...
eierkode string Kode som identifiserer organisasjonen hvor brukernavnet hører hjemme. Må brukes sammen med navn. Verdien "UiB" brukes for å gjøre oppslag med Sebra brukernavn.
navn string Brukernavn tilknyttet organisasjonen eierkode
lopenr num Personidentifikator i Frida. Må ikke brukes sammen med parameterene "navn" og "eierkode".
response
200 OK
Content-Type: image/jpeg
...