fs.fd.system.internt – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

ekstilpasning_statistikk – Statistikk over eksamenstilpasninger. Kjøres av og til av eksamensgruppen via Excel-dokument.

GET https://fs.fd.uib.no/ekstilpasning_statistikk
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples