fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

insert-ekstilpasning – Setter inn eksamenstilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/ekstilpasning/{fodselsdato}/{personnr}/{institusjonsnr}/{emnekode}/{versjonskode}/{vurdkombkode}/{arstall}/{vurdtidkode}/{status_innvilget}/{timer_ekstra}/{minutter_ekstra}/{bygningskode_spesielt}/{romkode_spesielt}/{sw_merk}
fodselsdato r
personnr r
institusjonsnr r
emnekode g
versjonskode g
vurdkombkode g
arstall r
vurdtidkode g
statusxUNDERSCORExinnvilget )
timerxUNDERSCORExekstra r
minutterxUNDERSCORExekstra r
bygningskodexUNDERSCORExspesielt g
romkodexUNDERSCORExspesielt g
swxUNDERSCORExmerk g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-ekstilpasning_utstyr – Setter inn utstyr på eksamenstilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/ekstilpasning_utstyr/{fodselsdato}/{personnr}/{institusjonsnr}/{emnekode}/{versjonskode}/{vurdkombkode}/{arstall}/{vurdtidkode}/{romutstyrkode}
fodselsdato r
personnr r
institusjonsnr r
emnekode g
versjonskode g
vurdkombkode g
arstall r
vurdtidkode g
romutstyrkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-persontilpasning – Setter inn persontilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/persontilpasning/{fodselsdato}/{personnr}/{spesialtilpkode}/{dato_fra}/{dato_til}/{status_kun_enkeltemner}/{journalnr}/{sw_merk}/{a_merk}
fodselsdato r
personnr r
spesialtilpkode g
datoxUNDERSCORExfra Format DD.MM.YYYY.
datoxUNDERSCORExtil Format DD.MM.YYYY.
statusxUNDERSCORExkunxUNDERSCORExenkeltemner
journalnr g
swxUNDERSCORExmerk g
axUNDERSCORExmerk g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

insert-persontilpasning_utstyr – Setter inn utstyrskode på persontilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/persontilpasning_utstyr/{fodselsdato}/{personnr}/{spesialtilpkode}/{romutstyrkode}
fodselsdato r
personnr r
spesialtilpkode g
romutstyrkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

kontaktpersoner_eksamen – Kontaktpersoner på eksamen (personroller på emner med rollekode KONTAKT)

GET https://fs.fd.uib.no/kontaktpersoner_eksamen/{dato}/{emnekode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

student_eksamenstilpasninger – Eksamenstilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_eksamenstilpasninger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_eksamenstilpasninger timeToLiveSeconds="...">
 <eksamenstilpasning>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <status_innvilget>...</status_innvilget>
  <varighettimer_eksamenstid>...</varighettimer_eksamenstid>
  <timer_ekstra>...</timer_ekstra>
  <minutter_ekstra>...</minutter_ekstra>
  <bygningskode_spesielt>...</bygningskode_spesielt>
  <romkode_spesielt>...</romkode_spesielt>
 </eksamenstilpasning>
</student_eksamenstilpasninger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister eksamenstilpasninger for studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/student_eksamenstilpasninger/999999

  <?xml version="1.0"?>
  <student_eksamenstilpasninger timeToLiveSeconds="300">
   <eksamenstilpasning>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <vurdkombkode>DIG</vurdkombkode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <status_innvilget>J</status_innvilget>
    <varighettimer_eksamenstid>,5</varighettimer_eksamenstid>
    <timer_ekstra>0</timer_ekstra>
    <minutter_ekstra>30</minutter_ekstra>
    <bygningskode_spesielt>E_DIV</bygningskode_spesielt>
    <romkode_spesielt>E_EGET</romkode_spesielt>
   </eksamenstilpasning>
  </student_eksamenstilpasninger>
  

student_ekstilpasning_utstyr – Utstyr i eksamenstilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_ekstilpasning_utstyr/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<ekstilpasning_utstyr timeToLiveSeconds="...">...</ekstilpasning_utstyr>

 ...
</ekstilpasning_utstyr>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_persontilpasning_utstyr – Utstyr i persontilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_persontilpasning_utstyr/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<persontilpasninger_utstyr timeToLiveSeconds="...">...</persontilpasninger_utstyr>

 ...
</persontilpasninger_utstyr>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_persontilpasninger – Persontilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_persontilpasninger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_persontilpasninger timeToLiveSeconds="...">...</student_persontilpasninger>

 ...
</student_persontilpasninger>

  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

student_vurderingsmeldinger – Vurderingsmeldinger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_vurderingsmeldinger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="...">
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
 <vurderingsmelding>
  <fodselsdato>...</fodselsdato>
  <personnr>...</personnr>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <vurderingsformkode>...</vurderingsformkode>
  <vurdpresentasjon_bokmal>...</vurdpresentasjon_bokmal>
 </vurderingsmelding>
</student_vurderingsmeldinger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister vurderingsmeldinger for student med studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/student_vurderingsmeldinger/999999

  <?xml version="1.0"?>
  <student_vurderingsmeldinger timeToLiveSeconds="300">
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG-1</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
   <vurderingsmelding>
    <fodselsdato>20211</fodselsdato>
    <personnr>35073</personnr>
    <fornavn>##### Jenny Birte</fornavn>
    <etternavn>##### Loddebolt</etternavn>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <vurdkombkode>DIG-2</vurdkombkode>
    <vurderingsformkode>DIGEKS</vurderingsformkode>
    <vurdpresentasjon_bokmal>Digital eksamen</vurdpresentasjon_bokmal>
   </vurderingsmelding>
  </student_vurderingsmeldinger>