fs.fd.litteraturliste – lister med data fra FS som opprinnelig kommer fra Mi side

littl_emne-raw – List data fra UIB.LITTL_EMNE ufiltrert

GET https://fs.fd.uib.no/littl_emne/raw/{semester}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<emner timeToLiveSeconds="...">
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <status_pensum_finnes>...</status_pensum_finnes>
  <dato_pensum_lagt_ut>...</dato_pensum_lagt_ut>
  <arstall_start>...</arstall_start>
  <terminkode_start>...</terminkode_start>
 </emne>
 <emne>
  <emnekode>...</emnekode>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <status_pensum_finnes>...</status_pensum_finnes>
  <dato_pensum_lagt_ut>...</dato_pensum_lagt_ut>
  <arstall_start>...</arstall_start>
  <terminkode_start>...</terminkode_start>
 </emne>
</emner>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/littl_emne/raw/2012h

  <?xml version="1.0"?>
  <emner timeToLiveSeconds="900">
   <emne>
    <emnekode>GEOV104</emnekode>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <status_pensum_finnes>N</status_pensum_finnes>
    <dato_pensum_lagt_ut>2013-10-25-09-24</dato_pensum_lagt_ut>
    <arstall_start>2012</arstall_start>
    <terminkode_start>H&#xD8;ST</terminkode_start>
   </emne>
   <emne>
    <emnekode>JUS121</emnekode>
    <arstall>2017</arstall>
    <terminkode>V&#xC5;R</terminkode>
    <status_pensum_finnes>N</status_pensum_finnes>
    <dato_pensum_lagt_ut>2016-10-25-09-24</dato_pensum_lagt_ut>
    <arstall_start>2016</arstall_start>
    <terminkode_start>H&#xD8;ST</terminkode_start>
   </emne>
  </emner>
  

littl_personrolle-raw – List data fra I0184_UIB.LITTL_PERSONROLLE ufiltrert

GET https://fs.fd.uib.no/littl_personrolle/raw/{semester}
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<roller timeToLiveSeconds="...">
 <rolle>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <emnekode>...</emnekode>
  <rollekode>...</rollekode>
 </rolle>
 <rolle>
  <brukernavn>...</brukernavn>
  <fornavn>...</fornavn>
  <etternavn>...</etternavn>
  <arstall>...</arstall>
  <terminkode>...</terminkode>
  <emnekode>...</emnekode>
  <rollekode>...</rollekode>
 </rolle>
</roller>


  TimeToLive: 900 (seconds in caches)

Examples

 • Beskrivelsetekst mangler https://fs.fd.uib.no/littl_personrolle/raw/2012h

  <?xml version="1.0"?>
  <roller timeToLiveSeconds="0">
   <rolle>
    <brukernavn>foo</brukernavn>
    <fornavn>Sol</fornavn>
    <etternavn>Sikkert</etternavn>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <emnekode>ODO-KP-SEM8D</emnekode>
    <rollekode>KURSANSV</rollekode>
   </rolle>
   <rolle>
    <brukernavn>bar</brukernavn>
    <fornavn>Suzi</fornavn>
    <etternavn>Serken</etternavn>
    <arstall>2012</arstall>
    <terminkode>H&#xD8;ST</terminkode>
    <emnekode>ODO-KP-SEM9D</emnekode>
    <rollekode>KURSANSV</rollekode>
   </rolle>
  </roller>
  

oppdater-littl_emne – Oppdatere tabell UIB.LITTL_EMNE i FS

GET https://fs.fd.uib.no/oppdater/littl_emne/{emnekode}/{semester}/{status}/{dato}
emnekode Emnekode
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
status Status J(a)/N(ei) om litteraturliste eksisterer i Mi side
dato Dato når litteraturliste ble lagt ut/oppdatert. Format YYYY-MM-DD-HH24-MI. Hvis litteraturliste ikke finnes (status: N) kan oppgitt dato være når status sist ble oppdatert.
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

oppdater-littl_personrolle – Oppdatere tabell UIB.LITTL_PERSONROLLE i FS

GET https://fs.fd.uib.no/oppdater/littl_personrolle/{emnekode}/{semester}/{brukernavn}/{fornavn}/{etternavn}/{rollekode}
emnekode Emnekode
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
brukernavn Brukernavn på administrator på emnet
fornavn Fornavn
etternavn Etternavn
rollekode KURSANSV) Rollekode
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples

oppdater-slett-littl_personrolle – Sletter i UIB.LITTL_PERSONROLLE på gitt emne/semester. Hvis ikke emnekode er angitt, slette alt på en gitt semester

GET https://fs.fd.uib.no/oppdater/slett/littl_personrolle/{emnekode}/{semester}
emnekode e
semester Semester (årstall satt sammen med en bokstav for høst eller vår (V eller H), eks. 2010H)
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


  TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples