fs.fd.system.cim_-_krisehaandtering – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

distlist_medlemmer – Lister medlemmer i distribusjonslister

GET https://fs.fd.uib.no/distlist_medlemmer
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

kontakter – Liste med (kontakt)personer til CIM

GET https://fs.fd.uib.no/kontakter
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

utvekslingsstudenter_FASET_UT – Liste med utvekslingsstudenter med sluttdato frem i tid eller mindre enn 3 mnd tilbake

GET https://fs.fd.uib.no/utvekslingsstudenter_FASET_UT
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
  
  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples