fs – Felles Studentssystem (FS): studieinformasjon som studieprogrammer, emner, studenter, forelesere osv.

FS er et samarbeidstiltak mellom norske utdanningsinstitusjoner:

Felles Studentsystem er utviklet ved Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo. FS er et studieadministrativt system - utviklet for universiteter, vitenskapelige høgskoler, og statlige høgskoler. Systemet er også tilgjengelig for private hgskoler.

FS (Felles Studentsystem) er UiB's primære studieadministrative system. FS inneholder det meste av studieinformasjon som studieprogrammer, emner, studenter, forelesere osv.

Kontaktpersoner

  • Øystein Ørnegrd mailto:Oystein.Ornegard@ua.uib.no
  • Hans-Petter Isaksen mailto:hans-petter.isaksen@ua.uib.no

Tjenester mot FS

Det eksisterer mange typer integrasjon mot FS og det er en målsetting få mest mulig av denne integrasjonen til benytte tjenester tilbudt gjennom fsrest.

I tillegg eksporterer FS automatisk data til andre eksterne partnere som for eksempel Lånekassen og Bibsys.