fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_persontilpasninger – Persontilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_persontilpasninger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_persontilpasninger timeToLiveSeconds="...">...</student_persontilpasninger>

  ...
</student_persontilpasninger>

    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples