fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_ekstilpasning_utstyr – Utstyr i eksamenstilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_ekstilpasning_utstyr/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<ekstilpasning_utstyr timeToLiveSeconds="...">...</ekstilpasning_utstyr>

  ...
</ekstilpasning_utstyr>

    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples