fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_eksamenstilpasninger – Eksamenstilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_eksamenstilpasninger/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<student_eksamenstilpasninger timeToLiveSeconds="...">
 <eksamenstilpasning>
  <institusjonsnr>...</institusjonsnr>
  <emnekode>...</emnekode>
  <versjonskode>...</versjonskode>
  <vurdkombkode>...</vurdkombkode>
  <arstall>...</arstall>
  <vurdtidkode>...</vurdtidkode>
  <status_innvilget>...</status_innvilget>
  <varighettimer_eksamenstid>...</varighettimer_eksamenstid>
  <timer_ekstra>...</timer_ekstra>
  <minutter_ekstra>...</minutter_ekstra>
  <bygningskode_spesielt>...</bygningskode_spesielt>
  <romkode_spesielt>...</romkode_spesielt>
 </eksamenstilpasning>
</student_eksamenstilpasninger>


  TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples

 • Lister eksamenstilpasninger for studentnr 999999 https://fs.fd.uib.no/student_eksamenstilpasninger/999999

  <?xml version="1.0"?>
  <student_eksamenstilpasninger timeToLiveSeconds="300">
   <eksamenstilpasning>
    <institusjonsnr>184</institusjonsnr>
    <emnekode>DIGVURD100</emnekode>
    <versjonskode>0</versjonskode>
    <vurdkombkode>DIG</vurdkombkode>
    <arstall>2014</arstall>
    <vurdtidkode>H&#xD8;ST</vurdtidkode>
    <status_innvilget>J</status_innvilget>
    <varighettimer_eksamenstid>,5</varighettimer_eksamenstid>
    <timer_ekstra>0</timer_ekstra>
    <minutter_ekstra>30</minutter_ekstra>
    <bygningskode_spesielt>E_DIV</bygningskode_spesielt>
    <romkode_spesielt>E_EGET</romkode_spesielt>
   </eksamenstilpasning>
  </student_eksamenstilpasninger>