fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

insert-ekstilpasning – Setter inn eksamenstilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/ekstilpasning/{fodselsdato}/{personnr}/{institusjonsnr}/{emnekode}/{versjonskode}/{vurdkombkode}/{arstall}/{vurdtidkode}/{status_innvilget}/{timer_ekstra}/{minutter_ekstra}/{bygningskode_spesielt}/{romkode_spesielt}/{sw_merk}
fodselsdato r
personnr r
institusjonsnr r
emnekode g
versjonskode g
vurdkombkode g
arstall r
vurdtidkode g
statusxUNDERSCORExinnvilget )
timerxUNDERSCORExekstra r
minutterxUNDERSCORExekstra r
bygningskodexUNDERSCORExspesielt g
romkodexUNDERSCORExspesielt g
swxUNDERSCORExmerk g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples