fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

insert-persontilpasning_utstyr – Setter inn utstyrskode på persontilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/persontilpasning_utstyr/{fodselsdato}/{personnr}/{spesialtilpkode}/{romutstyrkode}
fodselsdato r
personnr r
spesialtilpkode g
romutstyrkode g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples