fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

insert-persontilpasning – Setter inn persontilpasning

GET https://fs.fd.uib.no/insert/persontilpasning/{fodselsdato}/{personnr}/{spesialtilpkode}/{dato_fra}/{dato_til}/{status_kun_enkeltemner}/{journalnr}/{sw_merk}/{a_merk}
fodselsdato r
personnr r
spesialtilpkode g
datoxUNDERSCORExfra Format DD.MM.YYYY.
datoxUNDERSCORExtil Format DD.MM.YYYY.
statusxUNDERSCORExkunxUNDERSCORExenkeltemner
journalnr g
swxUNDERSCORExmerk g
axUNDERSCORExmerk g
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<none timeToLiveSeconds="...">...</none>


    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples