fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

kontaktpersoner_eksamen – Kontaktpersoner på eksamen (personroller på emner med rollekode KONTAKT)

GET https://fs.fd.uib.no/kontaktpersoner_eksamen/{dato}/{emnekode}
response
200 OK
Content-Type: text/xml

	
    
    TimeToLive: 0 (seconds in caches)

Examples