fs.fd.system.robot – Mangler kobling til dokumentasjonskategorier, bruker kobling til system istedenfor

student_persontilpasning_utstyr – Utstyr i persontilpasninger for student

GET https://fs.fd.uib.no/student_persontilpasning_utstyr/{studentnr}
studentnr Studentens studentnummer i FS
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<persontilpasninger_utstyr timeToLiveSeconds="...">...</persontilpasninger_utstyr>

  ...
</persontilpasninger_utstyr>

    TimeToLive: 300 (seconds in caches)

Examples