miside.intranett – informasjon fra Mi side eksportert som XML

Intranett viser meldinger fra grupper man er medlem på i Mi side (i intranettet kan det styres hvilke grupper det skal være). Intranett brukes også sømløs overgang for å gå til Mi side uten å måtte logge seg inn på nytt.

create_group – oppretter ny gruppe med angitt gruppenavn og beskrivelse

GET https://miside.uib.no/fs-cron/?jobb=create_group&pw={password}&groupname={gruppenavn}&description={beskrivelse}&username={brukernavn}
pw string passord for å få kjørt jobben
groupname string navn på ny gruppe
description string beskrivelse
username string brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/plain
OK

Den som oppretter gruppen blir lagt inn som administrator og group-policy blir satt til stengt (ikke synlig for andre). Hvis gruppen finnes fra før, returneres "Gruppen ($groupname) finnes allerede."

get_group_membership – gir en xml-listing av alle grupper og undergrupper som brukeren er medlem på i Mi side

GET https://miside.uib.no/fs-cron/?jobb=get_group_memberships&pw={password}&username={brukernavn}
pw string passord for å få kjørt jobben
username string brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<communities>
  <community community_id="">
   <pretty_name/>
   <url/>
  </community>
  <community community_id="">
   <pretty_name/>
   <url/>
   <community community_id="">
    <pretty_name/>
    <url/>
    <community community_id="">
     <pretty_name/>
     <url/>
    </community>
   </community>
  </community>
  ...
</communities>

get_message – gir en xml med en gitt melding

GET https://miside.uib.no/fs-cron/?jobb=get_message&pw={password}&item_id={item-id}&username={brukernavn}
pw string passord for å få kjørt jobben
item_id integer meldings-id som skal hentes
username string brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<message item_id="">
  <title />
  <body />
  <creator />
  <publish_date />
</message>

get_messages – gir en xml-liste over meldings-hoder som gitt bruker er medlem på og som er valgt i intranett.

GET https://miside.uib.no/fs-cron/?jobb=get_messages&pw={password}&community_ids={community-ids}&item_id={item-id}&username={brukernavn}
pw string passord for å få kjørt jobben
community_ids string community-id'er som skal hentes meldings-hoder fra. (_ er delimiter)
item_id integer hvis angitt, vil i tillegg returnere en hele melding som er spesifisert
username string brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<communities>
  <community community_id="">
   <pretty_name />
   <message item_id="">
    <title />
    <body />
    <creator />
    <publish_date />
   </message>
   ...
   <message item_id="">
    <title />
    <body />
    <creator />
    <publish_date />
   </message>
  </community>
  ...
  <community community_id="">
  ...
  </community>
</communities>

get_messages_marked_as_read – gir en xml med melding-hoder på meldinder som er markert som lest for gitt bruker på gitt community

GET https://miside.uib.no/fs-cron/?jobb=get_messages_marked_as_read&pw={password}&community_ids={community-ids}&username={brukernavn}
pw string passord for å få kjørt jobben
community_ids string community-id'er som skal hentes meldings-hode fra. (_ er delimiter)
username string brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/xml
<communities>
  <community community_id="">
   <pretty_name />
   <message item_id="">
     <title />
     <creator />
     <publish_date />
   </message>
   ...
   <message item_id="">
     <title />
     <creator />
     <publish_date />
   </message>
  </community>
  ...
  <community community_id="">
  ...
  </community>
</communities>

mark_news_as_read – marker en melding som lest for en gitt bruker

GET https://miside.uib.no/fs-cron/?jobb=mark_news_as_read&pw={password}&item_id={item-id}&username={brukernavn}
pw string passord for å få kjørt jobben
item_id integer meldings-id som markeres som lest
username string brukernavn
response
200 OK
Content-Type: text/plain
1

Returnerer 1 hvis det gikk greit, ellers blir 0 returnert.