miside.eksark.kark – Innleveringer lastet opp i Kark systemet sendes til Eksamensarkivet via miside.eksark

Kark leverer laveregrad innleveringen vha windows-share fra Kark til Mi side (server:/tmp/eksark-kark/) med samme filformat som for miside.eksark

Importrutine på eksark rapporterer tilbake til en http://studentportal.uib.no/dotlrn-homework-export-exark.php med info om importen for hver av innleveringene gikk greit eller ikke. Hvis det gikk greit fjernes innlevering fra windows-sharet på Kark.

Dependencies