miside.eksark – Innleveringer lastet opp i Innleveringsmodulen på Mi side sendes til Eksamensarkivet

Emneansvarlig kan selv markere innleveringer for avlevering eller vente på at systemet automatisk overfører til eksamensarkivet. Masteroppgaver sendes også til BORA, hvis studentene har bedt om det. Men det skjer først når sensur har falt og man har fått bestått.

Overføring av innleveringer skjer vha rsync fra Mi side til eksark og består av zip-filer og en innholdsfortegnelse.

Importrutine på eksark rapporterer tilbake til en statusside med info om importen for hver av innleveringene gikk greit eller ikke. Hvis det gikk greit oppdateres status på Mi side, slik at innlevering ikke blir sendt på nytt.

Eksempel på metadata hva som blir eksportert fra Mi side (server:/tmp/eksark/)

drwxr-xr-x 2 nsadmin nsadmin  4096 Apr 2 01:01 ./
drwxrwxrwt 8 root  root    4096 Apr 3 15:40 ../
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin 514059 Apr 2 01:01 43972456.zip
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin 669315 Apr 2 01:01 44157827.zip
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin 3625464 Apr 2 01:01 44158616.zip
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin 2668243 Apr 2 01:01 44331977.zip
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin 726191 Apr 2 01:01 44226928.zip
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin   451 Apr 2 01:01 extrainfo-20080402-0101.txt

Innhold av extrainfo-20080402-0101.txt:

#file_id::::eksark_samling::::bora_samling::::to_bora
44157827::::Masteroppgave::::Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap::::0
43972456::::Masteroppgave::::Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap::::0
44158616::::Masteroppgave::::Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap::::0
44331977::::Masteroppgave::::Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap::::0
44226928::::Vurderingsmappen::::Institutt for lingvistiske, litterære, og estetiske studier::::0

eksempel på innhold av zip-filen 44226928.zip:

-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin 769090 Feb 1 12:15 44226928.pdf
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin   30 Apr 2 01:01 contents
-rw-r--r-- 1 nsadmin nsadmin  2089 Apr 2 01:01 dublin_core.xml

Innhold av contents:

44226928.pdf  bundle:ORIGINAL

Innhold av dublin_core.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<dublin_core>
       <dcvalue element="contributor" qualifier="author">Fauskanger, Ida</dcvalue>
       <dcvalue element="contributor" qualifier="id">144686</dcvalue>
       <dcvalue element="date" qualifier="none">1981-10-21</dcvalue>
       <dcvalue element="format" qualifier="extent">769090 bytes</dcvalue>
       <dcvalue element="format" qualifier="mimetype">application/pdf</dcvalue>
       <dcvalue element="date" qualifier="submitted">2008-02-05</dcvalue>
       <dcvalue element="language" qualifier="iso">nno</dcvalue>
       <dcvalue element="title" qualifier="none">Sjølvfiksjon. Diskusjon og analyse av sjølvfiksjonsomgrepet med utgangspunkt i nordisk debatt og ny norsk skjønnlitteratur</dcvalue>
       <dcvalue element="type" qualifier="degree">Bachelor</dcvalue>
       <dcvalue element="type" qualifier="course">NOLISP350</dcvalue>
       <dcvalue element="date" qualifier="semester">Vår 2008</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="archivecode">Lavere grad</dcvalue>
</dublin_core>

Subsystems

Dependencies