fs.lanekassen – Oracle prosedyrer, cronjobber og sftp

Det gr to eksporter av data til Lnekassen.

a) Emnedata og eksamensresultater b) Studentstatus

Begge deler skjer ved at nattjobber (oracle dbms_job) initierer Oracle prosedyrer (FS031.001 og FS031.002) som skriver data til fil. Filene blir deretter automatisk (cronjob) overført til Lånekassen ved hjelp av sftp.

TODO: - Hvor mye mer detaljer om frekvens, servernavn, filomrder o.l. bør beskrives? - Hvordan løser vi behovet for at bde UA og IT-avd (database) må bidra i beskrivelsene?